17 Jul, 2020

Cena smeštaja u privatnim i državnim domovima

Autor iskra69 10:31 | Permalink Permalink | Comments Komentari (0) | Trackback Trekbekovi (0) | Stara lica

U Beogradu ima veliki broj privatnih staračkih domova i nekoliko državnih staračkih domova u kojima se cena smeštaja u staračkom domu kreće od 250€ u državnim domovima pa čak do 800€ za neki privatni starački dom u Beogradu.

Kada govorimo o privatnim starackim domovima cene smeštaja u domovima za stare su najveće u Vojvodini,  a u zavisnosti od lokacije na kojoj je staracki dom cena doma za stara lica može da dostigne i do 800€ za apartman  za period od mesec dana boravka u staračkom domu.

Veliki broj privatnih domova za stara lica poseduje potrebnu licencu za rad, iako još uvek ponegde postoje privatni staracki domovi koji nemaju licencu za rad dobijenu od strane ministarstva uprkos akciji koja je sprovedena na teritoriji cele Srbije.

Kada su u pitanju državni starački domovi oni su po kapacitetu daleko ispred u odnosu na privatne staračke domove. Broj kreveta u državnim staračkim domovima kreće se od prilike blizu 8500 mesta, dok privatni starački domovi imaju nešto malo više od trećine kapaciteta u odnosu na državne domove.

Broj starih i nepoktretnih osoba kojima je potreban smeštaj u domu i koja čekaju na smeštaj u staračkom domu kontinuirano opada još od 2012 godine. Ukupan broj privatnih i državnih staračkih domova se povećao pa je zbog toga i ponuda smeštaja u domovima veća. Novi zakon o socijalnoj zaštiti koji treba da stupi na snagu omogućiće mnogim licima koji do sada nisu mogli iz svog džepa da plate smeštaj u domovima bilo državnim ili privatnim, sada da to urade uz pomoć države koja je omogućila davanje subvencija. Svaki privatni starački dom cene utvržuje na osnovu nivoa kvaliteta smeštaja i velikog broja dodatnih usluga koje pružaju u domovima. Na ovaj način uz pomoć subvencija će te cene biti dostupne i onim licima koja su slabije platežne moći.

Veliki broj korisnika iz privatnih staračkih domova koji su bili kontaktirani da učestvuju u nedavnoj anketi dali su veoma pozitivne ocene na ukupni kvalitet smeštaja i nivo usluga u privatnim staračkim domovima. Upravo je to ono što opravdava nešto više cene privatnih starackih domova u Beogradu odnosu na državne domove. Veliki broj anketrianih imalo je zaista veoma pozitivne ocene na uslove boravka u privatnim domovima za stara lica.

Visok nivo kvaliteta smeštaja, kvalitetna i dobra usluga, a samim tim i cena staračkih domova u Beogradu se popravila i zbog toga je više od polovine ispitanika potvrdilo da im se poprilično poboljšao sveukupan kvalitet života u odnosu na prethodne uslove kada su živeli u svoji domovima uglavnom sami.

Celokupnoj pozitivnoj slici je upravo doprinelo obučeno i profesionalno osposobljeno osoblje zaposleno u većini privatnih staračkih domova koje pruža kvalitentu negu korisnicima doma, a koja je direktno prilagođena njihovim svakodnevnim potrebama.

Malo veća cena starackog doma je na taj način opravdana kvalitetnijim smeštajem u domu kao i individualnim uslugama koja se u skoro svim privatnim staračkim domovima pružaju. Subvencija za smeštaj korisnika od strane države pružiće šansu mnogima da na lakši način plate visoke cene staračkih domova.
Komentari
Dodaj komentar
Dodaj komentar

Zapamti me